Samferdselspolitikarane vil bruke eit minimum på ferjekaier

Berre det mest nødvendige skal gjerast med ferjekaiene i Sande.

VOK­SA: Fer­je­ka­ia på Vok­sa skal ut­bet­rast på den ri­me­le­gas­te må­ten, med stålrørskai til 49 mil­li­o­nar kro­ner. 

Nyhende

Samferdselspolitikarane i fylket vil ikkje bruke 170 millionar kroner til utbetring av ferjekaiene i Sande, men ser ferjedrift i samanheng med Sande fastlandssamband. Berre Frp sine to i utvalet gjekk for administrasjonen si tilråding då saka var oppe denne veka.