Ikkje søknadspliktig bubilparkering i Kvalsvika

Parkering er i utgangspunktet eit forhold mellom den som eig bilen og den som eig grunnen.

Fin stad; Mange ynskjer å oppleve Kvalsvika.  Foto: Arkiv

Nyhende

Det slår kommunen fast overfor ein oppsitjar i Kvalsvika som har stilt spørsmål rundt bruken av naboeigedomen til slikt føremål.