Utkonkurrert av subsidierte utlendingar:

Klar tale frå Torvika: Har mista 90 prosent av godset

Norlline arbeider med å finne eit alternativt opplegg for gods etter at Hurtigruten sluttar å segle sør om Bodø.

Utkonkurrert: Herøyterminalen har mista 90 prosent av godsmengda dei hadde før. – Vi blir utkonkurrerte av norsknamna selskap som er registrerte i utlandet, slår dagleg leiar Helge Rødseth fast.   Foto: Arkiv

Nyhende

– Det vi har fått melding om er at Norline jobbar med å finne ei løysing for godstransporten, men for passasjerar er 22. oktober siste sjansen for folk som skal sørover og 25. oktober for reisande på nord.