Vil kartlegge kvar det trengst P-plassar for rørslehemma i Sande

Opphaldsstadar som er rekna for ålmenta har krav på seg med tilrettelegging for parkeringsplassar til rørslehemma.

Nyglå: Parkeringsplassen utanfor Sande legesenter. Foto: Endre Vorren 

Nyhende

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Sande er i sving med ein ny studie. Ein vil kartlegge kvar det trengst - og etter lova er krav om - parkeringsplassar for rørslehemma.