Klagar på støtteavslag

Sandsøy og Voksa Næringslag ber kommunen om ny vurdering.

Sande kyrkje: Mellom det som skal inn i nytt materiell som vert utarbeidd.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Nyleg fekk paraplyorganisasjonen for næringslivet i denne krinsen avslag på ein søknad om næringsmidlar til utarbeiding av brosjyremateriell, tenkt i reiselivssamanheng.