Fylkeskommunen i dramatisk notat:

Varslar massive ferjekutt

Årvik - Koparnes er eitt av ferjesambanda som blir hardast råka viss fylkeskommunen gjennomfører kutteplanen som no er sendt ut.

Årvik - Koparnes: Sambandet mellom Vanylven og Gurskøya kan få eit omfattande rutekutt viss planen til fylkeskommunen går gjennom.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det ligg no på bordet eit høyringsnotat frå fylkeskommunen som vil få dramatiske konsekvensar for fleire fylksvegferjesamband.