Fosnavåg Pelagic var villige til å gi frå seg eigarskapen til kaifronten: Opna for «planlagt» driftsstopp

Fosnavåg Pelagic fira på fleire krav under det siste møtet med Herøy kommune før hamneavgjerda.

FOS­NA­VÅG HAMN: Ein av tin­ga som har vore i fo­kus i et­ter­kant av kom­mu­ne­sty­ret sitt ved­tak om å skrin­leg­ge ut­dju­pings- og miljøoppryddingsprosjektet er Fos­na­våg Pelagic sine øns­ker og krav. I den­ne ar­tik­ke­len tek vi for oss re­fe­ra­tet frå det sis­te mø­tet mel­lom Her­øy kom­mu­ne og Fos­na­våg Pelagic før hamne­av­gjer­da vart fat­ta. ar­kiv­fo­to: end­re vor­ren 

Nyhende

I eit lesarinnlegg førre veke gjekk dagleg leiar ved Fosnavåg Pelagic, Roar Aasen, hardt ut mot ordførar Bjørn Prytz (Ap), som etter Aasen sitt syn hadde framsett fleire feilaktige opplysningar om Fosnavåg Pelagic under kommunestyrebehandlinga torsdag 27. august.