Difor varslar Fylkesmannen motsegn mot hyttefelt i Sande

Sjølv etter at Øystein Baade har innskrenka og justert sine planar for eit hyttefelt på Voksa, kjem det protestar frå øvrigheita.

Øystein Baade Fylkesmannen har motsegner, men trekkjer desse om planen vert justert slik Fylkesmannen ynskjer.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

På forsommaren i år vart Baade sitt nye forslag til hyttefelt på nordaustsida av Voksa gjort kjent - mellom anna i ein artikkel her i Vestlandsnytt.