Flyttar NAV-kontoret frå Herøy til Hareid?

Herøyværingane risikerer å måtte reise til Hareid om ein skal besøke NAV- kontoret.

NAV: På no­ve­ran­de tids­punkt sa­mar­bei­der Her­øy og Van­yl­ven om NAV-kon­to­ret på Eg­ges­bø­nes. No skal det vere pla­nar om at alle dei fem kom­mu­na­ne på Ytre Søre sam­lar seg om eit kon­tor på Har­eid. 

Nyhende

Med det Vestlandsnytt kjenner til vil det i løpet av hausten bli lagt fram eit forslag om å slå saman NAV-kontoret for Herøy og Vanylven, med kontoret for Hareid, Ulstein og Sande. Dette kontoret er tenkt plassert i det nye helsehuset på Hareid.