- Dette feltet gir attraktive byggetomter

Etter over ti års planlegging og sonderingar kan Sande kommune endeleg førebu seg på å selje tomter i Storehaugen bustadfelt.

Storehaugen: Sande kommune tek utbygginga litt stegvis. Det er i første omgang området innanfor dei raude rammene ein først vil byggje ut.  Foto: Sande kommune/skisse

Nyhende

– Det har vore ein del utfordringar, men no håpar vi å kunne tilby tomter i alle fall i løpet av 2021, seier teknisk sjef Kjell Martin Vikene i Sande kommune.