Vil forkøyrsregulere alle fylkesvegar

Rådmannen vil at alle fylkesvegane i Herøy skal forkøyrsregulerast med strekninga Fosnavåg sentrum til Nerlandsøy som fyrste prosjekt.

pri­o­ri­tert: Strek­nin­ga frå Fos­na­våg sentrum og fram til krys­set med Koparstadvegen på Kval­sund har fyrs­te­pri­o­ri­tet på råd­man­nen si liste for for­høyrs­re­gu­le­ring av fyl­kes­ve­gar. 

Nyhende

Farlege situasjonar og nestenulukker oppstår stadig i kryss mellom fylkesvegar og kommune-/privatvegar. Dette er bakgrunnen for at rådmannen no tilrår forkøyrsrett på alle fylkesvegane i kommunen.