All koronatesting skal vere gratis

Ingen skal måtte betale for å teste seg for Covid- 19, slår Fylkesmannen fast.

Gratis: Korona-testing skal vere gratis anten den skjer hos fastlegen, legevakt eller andre testplassar.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Etter at det har vore stilt spørsmål rundt betaling for prøvetaking og behandling av pasientar med Covid-19, har Fylkesmannen kome med ei avklaring til kommunane. Avklaringa er basert på eit svar som Helsedirektoratet har kome med.