Uventa vanskar for Herøy vasslag på Moltufjellet:

Grunneigarar krev stans

Uventa motstand frå grunneigarar fører til at forseinkina bygginga av Herøy vasslag sitt reinseanlegg på Moltu blir forseinka.

Moltufjellet: Her på Moltufjellet skal Herøy vasslag bygge nytt reinseanlegg for vatn til Ytre Herøy og trudde alle avtalar var på plass. Men så har enkeltgrunneigarar sett foten ned og meiner styret for grunneigarlaget har gått ut over sine fullmakter.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Vi veit ikkje kva det vil føre til, men ei utsetting blir det heilt sikkert, kommenterer dagleg leiar Ragnvald Kvalsvik i Herøy vasslag.