Løyve til utvida bruk av omstridd avkøyrsle

Fylkeskommunen gir grønt lys for at Kjøpmannsgata kan nyttast som tilkomst til parkering i tilbygget til Herøy rådhus.

Kjøpmannsgata: Det er planlagt at denne gata skal vere tilkomst til parkeringa i det nye tilbygget til rådhuset.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Huseigarane på begge sider av den aktuelle blindgata i Fosnavåg sentrum har som kjent protestert på kommunen sine planar om tilkomst til parkeringshuset.