Frå måndag kan ein ha arrangement med inntil 200 deltakarar

Frå 15. juni vil offentlege arrangement kunne ha inntil 200 deltakarar..

Illustrasjonsfoto: Frå 15. juni kan ein gjennomføre tilstellingar med inntiul 200 deltakarar. Framleis gjeld èinmetersregelen.  Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Regelen om éin meters avstand gjeld framleis.

Regjeringa opnar for at arrangement kan ha inntil 200 deltakarar frå 15. juni.


Dette får dei lokale bedriftene i «korona-støtte»

Dei statlege tildelingane i lys av koronakrisa syner eit breitt utval bedrifter som har søkt kontantstøtte.


Dei som er til stades, som til dømes publikum, må kunne halde minst éin meters avstand til andre som ikkje er i same husstand, skriv Helsedirektoratet i ei pressemelding.

Tidlegare har det berre vore lov med maksimalt 50 deltakarar på offentlege arrangement.


Lanternen tærer på eigenkapitalen

- Det er veldig bra med statleg krisestøtte. Men eigenandelen kan knekkje småbedrifter som oss.