Havila-tal svekka av svak krone

Drifta går betre, men valutasituasjonen øydela for Havila i fyrste kvartal.

oppgang: Havila sine fartøy segla inn 208,9 millionar kroner i fyrste kvartal, eller om lag 60 millionar meir enn tilsvarande periode i 2019. 

Nyhende

Den svake krona viser godt igjen på Havila Shipping sine tal for fyrste kvartal. Der er urealisert tap på valuta bokført med minus 160 millionar kroner. Tilsvarande for fyrste kvartal i fjor var ei eit pluss på 8,6 millionar kroner.