Nye millionar til breibandutbygging med offentleg støtte:

Gir nytt håp for Runde

Neste veke skal Møre og Romsdal fylkeskommune drøfte vidare breibandutbygging med kommunane.

Breiband: Kom­mu­nal­sjef An­dre­as Chr. Nør­ve hå­per det ik­kje går len­ge før også Runde, Naut­øya og Myr­våg kjem på høgde med res­ten av kom­mu­nen når det gjeld brei­band­dek­ning. 

Nyhende

– Dette blir eit viktig møte, seier kommunalsjef Andreas Chr. Nørve i Herøy kommune.