Formannskapet gjekk for fast skjenkestopp

Skjenkestadane i Herøy får utvida skjenketid på kvardagane, men i helgane blir skjenketida kortare.

HERØY FORMANNSKAP: På grunn av heis­si­tua­sjo­nen på rådhuset vart møtet av­vik­la i Her­øy Fri­kyr­kje. Formannskapet var delt i synet på skjenketider.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det blir tilfelle om kommunestyret går for formannskapet si tilråding når dei gjer endeleg vedtak i saka torsdag 28. mai.