Landslaget for nærmiljøskulen engasjert:

Skulevedtaket i Sande klaga inn til Fylkesmannen

Fylkesmannen har fått ein klage på bordet frå Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS). I tillegg ber lokalpolitikarar om ein lovlegkontroll.

Sandsøy oppvekstsenter: Det er FAU ved Sandsøy oppvekstsenter som har engasjert Landslaget for nærmiljøskulen for å sjå nærare på saka om skulestrukturen.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Klagen relaterer seg til Sande kommunestyre sitt vedtak frå 28. april, om endring av skulestrukturen. LUFS har klaga vedtaket inn til Fylkesmannen etter fullmakt frå FAU ved Sandsøy oppvekstsenter.