Næringslivet på Søre samlar seg

Næringsforeiningane i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre skal samarbeide tettare, mellom anna som ei motvekt mot «sterke Ålesund».

Søre Sunnmøre: Næringsforeiningane på søre luten vil samarbeide tettare. Dei ynskjer fleire arrangement lagde til sin del av fylket. Ill.: Googlemaps  Foto: Endre Vorren

Nyhende

På eit møte mellom foreiningane 20. april vart det semje om å søkje eit tettare samarbeid. Dette for å markere Søre Sunnmøre som næringsregion.