Vil starte arbeidet med ny trafikktryggingsplan for Herøy

Den gjeldande trafikktryggingsplanen for Herøy kommune er utdatert. No vil rådmannen at politikarane skal gjere nye prioriteringar, slik at ein får på plass ein ny handlingsplan.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD: Råd­man­nen legg opp til ei full rul­le­ring av kom­mu­ne­del­pla­nen for tra­fikk­tryg­gings­til­tak. I det­te ar­bei­det ber han lag, for­ei­nin­gar og lo­kal­sam­fun­net el­les om å kome med inn­spel.   Foto: Akriv / Sti­an Lang­lo Dri­ve­klepp

Vi inviterer lokalsamfunnet til å kome med innspel.

Olaus-Jon Kopperstad
Nyhende

Det er i alle fall målet når rådmann Olaus-Jon Kopperstad komande tysdag ber formannskapet om å varsle oppstart for planarbeidet med trafikktryggingsplanen for perioden 2021–2024.