Årsplanen vart utsett endå ein gong – administrasjonen fekk sterk kritikk for å gløyme råda

Den manglande involveringa av dei ulike råda førte til ny utsetting.

KUL­TUR­HU­SET: Tors­da­gens kom­mu­ne­sty­re­mø­te vart av­vik­la på Her­øy kul­tur­hus. Her ser vi «leiar­bor­det» med råd­mann, ord­fø­rar og va­ra­ord­fø­rar, som van­leg vendt mot res­ten av kom­mu­ne­sty­ret.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

For å sikre samsvar mellom politiske prioriteringar og administrasjonen sine fokusområde, la rådmann Olaus-Jon Kopperstad opp ei sak om årsplanen for 2020 for andre gong i år, under torsdagens kommunestyremøte.