Legg Myrvåg-strategi bak stengde dører

Presse og publikum får ikkje lenger følgje debatten om strategisk grunnkjøp i Myrvåg.

IN­DUST­RI­OM­RÅ­DE MYR­VÅG: Det plan­lag­de kjø­pet av den­ne tom­ta var mykje de­bat­tert i fjor.  Foto: Herøy kommune

Nyhende

I protokollen frå sist formannskapsmøte kjem det fram at saka «strategisk grunnkjøp», som var unnateke offentlegheita, dreia seg om det planlagde kjøpet av den 65.700 kvadratmeter store tomta til Erling Johan Dragsund.