Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

Smit­te­vern­over­le­gen fo­ku­ser­te på vik­tig­hei­ta av alle dei små til­ta­ka då han ori­en­ter­te for­mann­ska­pet den­ne veka. Li­ke­vel mein­te han at det var let­ta­re da­gar på veg, og syn­te til at bar­ne­ha­ga­ne har opna, og at sku­la­ne snart er kla­re til op­ning. Rei­se­li­vet må der­imot ven­te litt til, for som Aasen sa det: – Det er like stor ri­si­ko her som i Os­ter­øy og andre kom­mu­nar.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Det som kjem til å stå att etter dette er at du skal halde deg heime om du er sjuk og vaske hendene før du går ut.