Hallgeir B. Skjelstad er komen "heim" til Runde

Heime: Hall­geir Skjelstad trud­de lø­pet var køyrt for at no­kon gong skul­le få bu­set­te seg på sitt hjar­tes plass, Runde. Men så, kort tid et­ter at han vart pen­sjo­nist, vart hu­set et­ter Ja­cob og Hjørun Runde til­gjen­ge­leg for ein overkomeleg pris, så Hall­geir had­de råd til å fylg­je drau­men. – No er eg nabo med folk eg har hatt mykje kon­takt med i man­ge år. Det kje­nnest rett og slett som å kome heim, sei­er han.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende