Slik vil fylkeskommunen hjelpe folk og næringsliv

Fylkesutvalet vedtok tysdag å setje ned ferjetakstane med to takstsoner. I tillegg vart det vedteke ei rekkje punkt i ein tiltakspakke som vert realisert på grunn av koronakrisa.

To soner ned: Fylkesvegferjene - her frå Larsnes-sambandet - skal ned to takstsoner.  Foto: Arkiv

Nyhende

Samla kostnadsramme for tysdagens vedtak er på 175 millionar kroner. Pengane vert henta frå driftsfondet.