Røkke-båt gav dokkrekord og fin Myklebust-PR

– Vi stiller i dette tilfellet flytedokka til disposisjon for Vard-konsernet. Ein registrerer også at det har gitt fin PR for oss. Det er sjølvsagt kjekt.

Rev Ocean: Det kjem stadig større skip inn i Myklebust Verft si flytedokk. Måndag kom Kjell Inge Røkke sitt komande nye forskingsskip Rev Ocean lagt trygt i dokka. Frå før er Aker-båten Akofs Seafarer inne til ei omfattande ombygging ved Vågsneset. Då dette bildet vart teke, var Seafarer ute på prøvetur.   Foto: Tor Sivertstøl

Nyhende

Det seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide i Myklebust Verft.