Full strid om gokartbana på Leikongeidet

– Vi er svært kritiske til at ein privat aktør og Sande kommune kan bidra til at vi, som bygde gokartbana og betalte det meste, blir forsøkt pressa ut på denne måten.

Go­kart­ba­na på Lei­kong­ei­det: NMK Sunn­mø­re plan­la og bygde ut go­kart­ba­na på Lei­kong­ei­det. Dei har også lån på an­leg­get. Her­øy kom­mu­ne er mel­lom dei som har gitt til­skot til rea­li­se­rin­ga, der Sande kom­mu­ne, på grunn av spe­le­mid­lar og moms­frå­drag, på pa­pi­ret sit som ei­gar av an­leg­get.   Foto: NMK Sunnmøre

Nyhende

Orda frå Geir Baade og Geir Arne Boska i NMK Sunnmøre stadfestar alvoret i situasjonen. Det har oppstått ein konflikt om den framtidige bruken av gokartbana på Leikongeidet.