Fleire alternativ til kommunale næringsfond

Bortfall av kommunale næringsfond betyr ikkje at kommunen si rolle som næringsutviklar blir mindre viktig.

Eivind Vartdal Ryste   Foto: Mørenytt

Nyhende

Det slår ass. regional- og næringssjef Eivind Vartdal Ryste fast i ei orientering til kommunane.