Kopperstad ber om dialogmøte om NAV

Rådmannen vil ha ei forventingsavklaring i saka om NAV-lovbrot.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD: Råd­man­nen ønskjer eit di­gi­talt dia­log­møte med Fyl­kes­man­nen, slik at ein kan sik­re ei fel­les for­stå­ing og for­vent­ings­av­kla­ring.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Fylkesmannen er som kjent ikkje fornøgd med Herøy kommune sin plan for å rette lovbrota ved NAV-kontoret i kommunen. No ber rådmann Olaus-Jon Kopperstad om eit digitalt dialogmøte med Fylkesmannen, der målet er å sikre ei felles forståing og forventingsavklaring om korleis handlingsplanen skal utarbeidast.