Naturvernforbundet klager på motocross-dispensasjon

Naturvernforbundet meiner dispensasjonsvedtaket er ugyldig.

KO­PAR­STAD: Det er i det­te om­rå­det at Ner­lands­øy Mo­tor­sport­klubb ønskjer å re-eta­ble­re ei mo­to­cross­bane. Na­tur­vern­for­bun­det er der­imot kri­tisk til må­ten kom­mu­nen har gitt dis­pen­sa­sjon. 

Nyhende

Som vi melde førre veke så har maritim og teknisk utval (MTU) i Herøy gitt dispensasjon frå arealføremålet, slik at Nerlandsøy Motorsportklubb kan re-etablere ei motocrossbane på Koparstad. Denne dispensasjonen får no kritikk frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.