Slik vil dei redde humler og sommarfuglar

Det høy­rest kan­skje rart ut, men pla­na­ne til Nina Eli­sa­beth Bøe kan vere med på å red­de dei vik­ti­ge bes­tan­da­ne av pol­li­ne­ra­nde in­sekt lo­kalt. Ein av dei går ut på å lage ein «pollinatorkorridior» frå Brekkegarden til Sædalsve­gen i Gjerds­vi­ka.

Klare for vår: Nina Elisabeth Bøe og Alv-Ottar Folkestad plantar ein hassel på Brekkegarden. Busken er bra for pollinerand e insekt.   Foto: Josefine Spiro

Nyhende