Nye innspel om dokkhallen

Sande kommune har fått nye merknader til planane om dokkhall på verftsområdet på Larsnes.

Dokkhall: Fleire vil ha hallen meir i retning søraust.   Foto: Firegrader / Ag Plan og arkitektur

Nyhende

– Generelt kan det sjå ut for oss som om verftet i stor grad dikterer betingelsane for utbygginga på Holmen, og at kommunen i stor grad ingnorerer dei innspel som er komne inn, heiter det i eit brev frå fem huseigarar på Larsnes.