Kommunestyret ventar til april med prosjektprioriteringane:

Rådmannen vil prioritere servicetorget

Fleirtalet i Herøy kommunestyre fann det for vanskeleg å setje opp ei prioriteringsliste for 2020 på sparket på det siste kommunestyremøtet. Til det var det for mange usikre faktorar.

Olaus-Jon Kopperstad: Råd­man­nen ønskjer at dei fol­ke­val­de skal løy­ve pen­gar til ut­bet­ring på ser­vi­ce­tor­get. Han ber el­les po­li­ti­ka­ra­ne om å gje­re ty­de­le­ge pri­o­ri­te­rin­gar.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Kombinasjonen av eit stort etterslep frå i fjor, og ein ambisiøs 2020-plan har synleggjort eit behov for prioriteringar i Herøy kommune. Prosjekta er mange, og forventningane er store.