Havila med ny kontrakt for Equinor

Havila Shipping har fått ein ny kontrakt med Equinor Energy AS for PSV fartøyet Havila Clipper. Kontrakten er for ei fast periode på åtte månadar, med fire opsjonsperiodar kvar på to månadar. Oppstart startar med ein gong den eksisterande kontrakten går ut.

  Foto: Arkivfoto

Nyhende