Blir det dyrare abonnement? Bør SSR slåast i hop med andre?

Det mangla ikkje på interessante spørsmål då SSR var på orienteringsbesøk til Sande kommunestyre.

SSR: Kommunikasjonsansvarleg Andrea Sæverud og dagleg leiar Einar Heimdal i SSR hadde ei grundig og god orientering då dei vitja Sande kommunestyre 4. februar. Mellom anna skrytte dei av lokal vilje og evne til strandrydding.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Dagleg leiar Einar Heimdal og kommunikasjonsansvarleg Andrea Øien Sæverud i SSR delte mykje interessant informasjon med dei folkevalde i Sande.