Olav Myklebust om legevaktlokalisering:

– Det ideelle hadde vore å behalde Myrvåg, men det blir veldig dyrt

Sande-ordføraren meiner det viktigaste i lokaliseringsdebatten er å finne ei løysing som gir innbyggarane ei god legevaktteneste.

OLAV MYK­LE­BUST: Ord­fø­ra­ren vil gjer­ne be­hal­de til­bo­det i Myr­våg, men ser at det kan kome til å koste meir enn det sma­kar.   Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

– Vi ser på ulike løysingar, og er opptekne av å finne ei løysing som fungerer godt, på same måte som den noverande løysinga i Myrvåg har fungert veldig godt.