Legg reguleringsendringa i Bergslia ut til høyring

Dei folkevalde vil unngå at grunneigarar først får lese om reguleringsendringar i avisa.

BEST MOG­LEG BI­LE­TE: Kjell Runde (t.v., Folkelista) sa seg heilt samd då ord­fø­rar Bjørn Prytz tok til or­det for stør­re fo­kus på kom­mu­nen sitt om­døm­me. – Vi bør ha det i tan­ka­ne hei­le tida. Kven vi er, og kven vi er her for. Vi må bru­ke alle mog­leg­hei­te­ne vi har for at inn­byg­ga­ra­ne skal få eit best mog­leg bi­le­te av oss, sa Prytz. 

Nyhende

– Er alle grunneigarar som blir råka orienterte om at det er framlagt eit forslag om at vi skal starte detaljregulering i området her, slik at dei slepp å lese om det i Vestlandsnytt?