Fem utbyggingsprosjekt blir prioritert

Fem prosjekt får prioritet i Herøy.

KOP­PER­STAD: Råd­mann Ola­us-Jon Kop­per­stad hå­per på støt­te frå fyl­kes­kom­mu­nen. 

Nyhende

– Dei mest pressande skal prioriterast. Det er utbygginga Bø/Arhaug, Nørvågen, Allmenningen og sluttføringa i parken. Vi må og få fram ei sak for å ta eit endeleg standpunkt om Solparken, sa rådmann Olaus-Jon Kopperstad då han blei oppfordra til å informere om status for ulike utbyggingsprosjekt i kommunen.