Skal ikkje behandlast på nytt no

Saka om Nerlandsøybrua vart trekt frå saklista til Fylkesutvalet.

NER­LANDS­ØY­BRUA: Det kjem ik­kje noko ny sak om Ner­lands­øy­brua på fyl­kes­ni­vå no. 

Nyhende

Fylkesutvalsmøtet førre veke fekk mykje merksemd, då Fylkesutvalet la fram sine kuttforslag for å få fylkesøkonomien tilbake på rett spor.