Rønneberghuset seier nei til ny hall

Eigarane av Rønneberghuset på Larsnes har fleire innvendingar til den planlagde overbygde tørrdokka ved Larsnes Mek.

Holmen frå Rønneberghuset: Dette er ein illustrasjon som eigarane av Rønneberghuset har lagt ved merknaden som er send til kommunen.  Foto: Illustrasjon Rønneberghuset

Nyhende

Det kjem fram av ein lengre merknad som er send til kommunen frå dei to eigarane, Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen.