Utviding og modernisering av Coop-butikken på Sandsøya

– Dette er både gledeleg og kjærkome. Vi kan sjå fram til ein større og modernisert butikk.

Coop Sandsøy: Det er på nord- og austsida, samt innsida, butikken skal byggjast ut og oppgraderast. Det blir no brukt mange millionar kroner på prosjektet.   Foto: Skisse: Sporstøl Arkitekter AS

Nyhende

Det seier styrar Anna Kirsti Skare ved Coop Marked Sandsøy. I desse dagar søkjer Sporstøl Arkikekter rammeløyve for ei større oppgradering med ei tilhøyrande utviding av Coop-bygget på Sandshamn.