Odd Arne Arnesen i spissen for:

Folkerørsle for geitene

Nyheita om at Mattilsynet framleis krev tiltak i høve til kystgeitene på Sandsøya og Skorpa, har skapt stort engasjement.
Nyhende

– Eg vert mektig provosert over slike utspel frå statlege etatar, seier Odd Arne Arnesen. Fosnavågaren, som er over middels interessert i natur og friluftsliv, skipa sist fredag Facebook-gruppa «Bevar kystgeita i Norge».