Nye anbodsdokument for Larsnes-sambandet:

– Er distriktsfiendtleg

Anbodspapira for ny kontraktperiode for fleire lokale ferjesamband er ute. På Larsnes-sambandet er det no frykt for at nye og strengare krav vil gå utover utkantane.

Ferjeanbod: Mathias B. Gjerde uttalar seg for Sande Senterparti når han kjem med klare synspunkt på anbodet på Larsnes-sambandet som i fylgje han kan føre til eit dårlegare tilbod for folk og næringsliv.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Mathias B. Gjerde, som representerer Sande Senterparti i denne samanhengen, har sett seg inn i anbodsdokumentasjonen.