Rådhustilbygg til 36 mill.

36 mill. kroner vil det koste å skaffe lensmannen nye kontor i tilbygg til Herøy rådhus.

TILBYGG: Sidan tilbygget skal oppførast på parkeringsplassen bak rådhuset vil det ikkje gi nokon auke i talet på parkeringsplassar. Likevel blir formannskapet tilrådd å gå vidare med prosjektet. 

Nyhende

Finansieringsbehovet er usikkert, og noko vi må kome tilbake til dersom tilboda avvik frå kalkylane. Det understrekar rådmannen i samband med at han rår formannskapet til å oppfinansiere tilbygget med 35 millionar kroner.