Gjerdsvika hamn:

– Ei slik avslutting er ingen verdig

– Vi har hatt eit fantastisk godt samarbeid med Kystverket heilt fram til dette skjedde. Men ei slik avslutting kan ikkje vere bra for omdømet til nokon.
Nyhende

Det sa rådmann Trond Arne Aglen då det var kalla inn til ekstraordinært møte i Sande kommunestyre denne veka.