Politiet legg vekk sak mot rådmannen

Politiet vil ikkje gå vidare med saka der herøyrådmann Olaus-Jon Kopperstad er meld for teneste- feil.

Rådmann Olaus Jon Kopperstad  Foto: Jann Flatval

Nyhende

For dykkar vedkomande er forholdet henlagt fordi det ikkje er anteke å vere rimeleg grunn til å underesøke om det ligg føre straffbare forhold. Det skriv påtaleansvarleg jurist Unni Moen Vikebakk i ei personleg melding til rådmannen.