Leiar:

Ulogisk og svakt av Kystverket

Gjerdsvika: Storprosjektet som var kostnadsrekna til nærare 100 millionar kroner er i ferd med å bli avslutta. Ordførar Dag Vaagen håpar det vert ei avslutting alle partar kan seie seg nøgde med. 

Nyhende

27. mars 2017 vart det invitert til pressekonferanse i Gjerdsvika. Oskar Grimstad frå Frp var utsending frå Regjeringa. Med seg hadde han nyheita om at det var sett av 100 millionar kroner til hamna i bygda. Tiltaket med utdjuping og etablering av to landdeponi hadde prioritet i Nasjonal Transportplan i 2018. Avtalar vart signerte, og i fjor vart prosjektet igangsett, eit samarbeid mellom Kystverket og Sande kommune. Alt gjekk på skjener.