Formannskapet vil finne ei løysing for Fosnavåg nyskapingspark: – Eit veldig bra konsept

Formannskapet i Herøy meiner det er viktig at prosjektet med Fosnavåg nyskapingspark held fram. No vil dei undersøke moglegheitene for å sikre framtida for tilbodet.

VIL BE­HAL­DE NY­SKA­PINGS­PAR­KEN: Her­øy for­mann­skap vil leg­ge til ret­te for grün­der­skap og nye ar­beids­plas­sar i kom­mu­nen, og ser det som vik­tig at til­bo­det om ny­ska­pings­park får hal­de fram. Vi ser f.v.: Tine Stor­øy (H), Ole Bru­bakk (KrF) og Sol­veig Båts­vik (Frp). 

Nyhende

Ettersom styret i Herøy næringsforum har bestemt seg for å ikkje forlenge leigeavtalen for lokala på Holmsild Brygge, er framtida til Fosnavåg nyskapingspark plutseleg blitt meir usikker. Den noverande leigeavtalen går ut ved nyttår, og skal tilbodet halde fram krev det at kommunen eller ein annan aktør tek over leigekostnadane. Som eit alternativ til å forlenge leigeavtalen, tilbyr eigaren (Moen eigedom) kommunen å kjøpe lokala.