Held fast på tildeling av prikkar til Spar

Herøy formannskap tek ikkje klagen frå NG Spar Møre, som har blitt tildelt to prikkar, til følge.

HERØY RÅDHUS:   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

NG Spar Møre har blitt tildelt to prikkar for butikken Spar Fosnavåg. Bakgrunnen er manglande innrapportering av omsett alkoholsal innan fristen 1. mars. Dette betyr at Spar Fosnavåg no har seks prikkar, men inndraging av løyve er berre aktuelt om løyvehavar får tildelt 12 prikkar i løpet av to år.